دوره آموزشی جامع نرم افزار MATLAB ۲۰۱۷

دوره آموزشی جامع نرم افزار   MATLAB 2017

توضیح در مورد نرم افزار Matlab:

 Matrix Laboratoryمخفف واژه ی   Matlab  می باشد.

این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی و یک محیط کاربردی برای انجام تمامی محاسبات ریاضی و عددی می باشد .نرم افزار MATLAB امکانات زیادی از قبیل عملیات محاسباتی ماتریس ها پیاده سازی الگوریتم ها امکان ایجاد رابط کاربری و تعامل با 

زبان هایی از جمله  ++C   ,Verilog و VHDL و  FPGA   را دارد.

گستردگی کاربرد جعبه افزارهای  عمومی و تخصصی و جامعیت  ابزار های موجود  در  این نرم افزار  ،متلب را به  یک  غول  برنامه نویسی تبدیل کرده  است به طوری  که  تمامی  مهندسان و کارشناسان  بسیاری از  رشته ها  از  جمله   هوا فضا ، بیولوژی ، ریاضی  مخابرات،الکترونیک،کنترل،اقتصاد،مدیریت،پردازش تصویر،پردازش سیگنال،پردازش گفتار،پردازش ویدئو،تشخیص و ردیابی رادار را ملزم به یادگیری این محیط برنامه نویسی کرده است.

ویژگی های دوره های تخصصی آموزش متلب Matlab در آموزشگاه پیشکسوتان:

  • این دوره ها با رویکردی پروژه محور برگزار می شود.
  • هدف از برگزاری این دور ها رساندن دانشجویان به تسلط کافی در متلب است.
  • مدرسان برگزار کننده ی این دوره از مجرب ترین اساتید در این حوزه می باشند.
  • دانشجویان شرکت کننده در این دوره قادر به انجام تمامی پروژه های درسی و دانشگاهی خود می باشند.
  • دانشجویان در پایان دوره مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای را دریافت می کنند.

سرفصل های درسی آموزش متلب Matlab در پیشکسوتان:

آشنایی با نرم افزار متلب و محیط کار آن-1

2-تعریف ماتریس ها در متلب

قواعد اندیس گذاری در متلب-3

 برای محاسبه مجموع عناصر ماتریس    sum-تابع 4

- پراتورهای مقایسه5

انواع داده ها در متلب-6

داده های منطقی و عملگرهای منطقی در متلب-7

انواع داده های عددی در متلب-8

داده های رشته ای در متلب و توابع مربوط به آنها-9

اعداد مختلط در متلب-10

آرایه های سلولی-11

ساختارها در متلب-12

دستورات مربوط به انشعاب و تصمیم گیری (Switch و If)-13

حلقه های تکرار (While و For)-14

مفهوم اختصاص حافظه و اهمیت آن در افزایش سرعت برنامه های متلب-15

پیاده سازی چند برنامه پایه در متلب-16

تعریف تابع در متلب-17

کاربرد توابع در پیاده سازی برنامه ها-18

پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری-19

آشنایی با توابع گرافیکی پایه در متلب-20

Plot نمایش و ترسیم انواع نمودارها-21

Subplot ترسیم نمودار در یک صفحه-22

استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب و استفاده از آنها در متن گزارش های علمی-23

24-تنظیمات مربوط به نمودارها

معرفی تابع Bar  ترسیم نمودارهای میله ای-25

تابع Area ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی-26

Stairs ترسیم نمودارهای پله ای-27

Stem ترسیم نمودارهای میله ای-28

تغییر مقیاس محورهای مختصات به مقیاس لگاریتمی-29

مقدمه ای بر مفهوم Handle ها در گرافیک متلب-30

استفاده از الگوهای رنگی Color Map-31

ترسیم فراوانی داده های آماری Pie و Pie3-32

ترسیم هیستوگرام Hist و Histfit-33

ترسیم نمودارهای سه بعدی-34

نمایش داده های سه بعدی به صورت سطح با استفاده از تابع Surf و Mesh-35

ترسیم کانتور به صورت دو بعدی و سه بعدی-36

ترسیم آسان توابع و معادلات دو بعدی EZ Plot-37

ترسیم آسان توابع و معادلات سه بعدی EZ Surf-38