دفتر مرکزی
تجریش،میدان قدس،ابتدای خیابان دکتر شریعتی، کوچه رفعت،پلاک ۷،طبقه اول ،واحد ۱ ،مجتمع پیشکسوتان
روابط عمومی : ۰۹۱۲۲۷۰۹۰۲۸
۲۲۷۰۶۹۶۶-۲۲۷۰۶۹۶۷-۲۲۷۰۵۳۳۴

۲۲۷۰۶۹۶۷

email