آموزش پداگوژی و مدیریت در آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش پداگوژی و مدیریت در آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش فشرده و تخصصی دوره آموزشی پداگوژی (فنون و روش نوین تدریس) در آموزشگاه پیشکسوتان در میدان تجریش با شهریه 230000 و زمان آزمون فوری .

آموزش پداگوژی در آموزشگاه پیشکسوتان برای گرفتن کارت مربیگری در آموزشگاه های فنی و حرفه ای با انتخاب کلاس در همه روزهای هفته و ساعات اداری و غیر اداری برگزار می شود.

زمان آزمون در دوره مدیریت آموزشگاه ودوره پداگوژی آموزشگاه پیشکسوتان جهت دریافت کارت مربیگری فنی وحرفه ای بسیار سریع بوده و قابلیت ثبت نام آنلاین در دوره آموزشی پداگوژی و مدیریت آموزشگاه در پیشکسوتان از طریق سایت آموزشگاه پیشکسوتان میسر می باشد.این دوره برای کلیه متقاضیان دریافت کارت مربیگری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجباری بوده و دوره آموزشی روش های نوین تدریس(پداگوژی) از دوره های بروز و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد که در آموزشگاه پیشکسوتان زیر نظر مرکز 8 زعفرانیه بصورت بسیار کارآمد وکامل در کنار دوره های مدیریت آموزشگاه و CBT آموزش شایستگی محور برگزار می شود. 

اما پداگوژی چیست؟ دوره آموزش پداگوژی برای آموزش اصول و فنون تدریس و طراحی طرح درس و برنامه ریزی آموزشی یک استاندارد درسی بر اساس مولفه های آموزشی مهارت و تخصص می باشد.این دوره برای متقاضیان دریافت و یا تمدید کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در همه حرفه ها و رشته ها الزامی می باشد.گواهینامه مهارت پداگوژی مانند تمام گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای بین المللی بوده و از اعتبار بالایی در داخل و خارج از کشور برخوردار است.