استاد موسوی کیا

استاد موسوی کیا

کارشناس عکاسی (دانشگاه هنر و معماری)

کارشناس ارشد هنرهای معاصر (دانشگاه خلاقیت مالزی)

فعالیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی،پرتره و هنری

حضور فعال در نمایشگاه های گروهی و انفرادی

عضو انجمن عکاسان ایران