استاد مازندرانی

استاد مازندرانی

استاد مازندرانی کارشناس ارشد معماری با سابقه طولانی در حوزه طراحی داخلی واجرا در بازار کار کشور و چند پروژه فرا ملی

،ایشان سابقه طولانی در امر دکوراسیون داخلی نیز داشته و با تسلط جامعی به انواع تکنیک های پتینه نیز دارند