اساتید ما

استاد طاهری

برنامه نویسی

استاد باقریان

3D-Max ، معماری داخلی

استاد امیرخانی

معماری داخلی- پتینه

استاد مازندرانی

معماری داخلی- پتینه

استاد حیدرنژاد

برنامه نویسی ، پایگاه داده