استاد باقریان

استاد باقریان

کارشناس ارشد معماری

سه سال تحصیل جداگانه برخی دوره های تخصصی در کشور ایتالیا

10 سال سابقه تدریس

16 سال سابقه فعالیت در حوزه معماری

دارای بیش از 80 پروژه مختلف در زمینه های تجاری-مسکونی-اداری-حوزه های تخصصی نظیر طراحی چندین هتل،رستوران،مطب،نمایشگاه،پروژه های مسکونی،تجاری،فروشگاهی