اعتبار گواهینامه فنی و حرفه ای

اعتبار گواهینامه فنی و حرفه ای

اعتبار گواهینامه های فنی و حرفه ای

مدرک فنی وحرفه ای یا گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی و مرجع آموزش مهارت در کشور و زیر نظر وزارت کار رفاه و تعاون می باشد پس از گذراندن دوره آموزشی و شرکت در آزمون صادر شده و از لحاظ قانونی مورد تایید و معتبر در داخل کشور و خارج از کشور در 186 کشور دنیا می باشد .این گواهینامه های بین المللی را می توان به صورت آنلاین در پورتال رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس http://portaltvto.com استعلام نمود.آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشکسوتان در پایان دوره ها به دانشجویان در کلیه رشته ها گواهینامه رسمی و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای را اعطا می کند . کلیه مدارک فنی و حرفه ای دارای کد ملی آموزش شغل ISCO می باشند و به عنوان تنها مدارک بین المللی صادره از موسسات آموزشی آزاد در کشور شناخته می شود که همانطور که در بالا اشاره شد در 186 کشور دنیا معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند .

 کد ملی آموزش شغل بر روی مدرک فنی و حرفه ای درج می شود .

مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر اساس مواد  6و13 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کار قابل بهره برداری می باشد .

مدرک فنی و حرفه ای که در آموزشگاه پیشکسوتان ارائه می شود تنها مدرک قابل ارائه در سفارت بوده و قابل ترجمه رسمی می باشد . مزیت مهم دیگر این مدارک این است که با مدرک فنی و حرفه ای می توان وام خود اشتغالی اخذ نمود.مدرک فنی و حرفه ای دارای کد بین المللی در سازمان جهانی کار ILOمی باشد.ایران عضو رسمی سازمان جهانی کار ILO می باشد.

 گواهینامه مهارت سازمان فنی و حرفه ای به صورت آنلاین و الکترونیکی صادر شده و همچنین ساعات آموزش نیز در این مدارک درج می شود.

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای پیشکسوتان اولین آموزشگاه فنی و حرفه ای شمیرانات در پایان دوره ها سالانه قریب به 4000 مدرک و گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به دانشجویان اعطا می کند .

مدرک رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای تایید می کند شخص دارنده آن مهارت و تخصص در رشته مورد نظر را دارد .در هنگام ترجمه این مدارک مهر و تایید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه نیز به آن زده شده و خود این گواهینامه نیز ممهور به مهر برجسته وزارت کار ،رفاه و تعاون کشور می باشد و این مدرک با مهر این 3 وزارتخانه دولتی حکم یک سند بین المللی را داشته و شخص دارنده مدرک فنی و حرفه ای با ارائه ترجمه رسمی مدرک فنی و حرفه ای از مزایای و تاییدیه های آن در 186 کشور بهره مند می شود .برای ترجمه رسمی گواهینامه فنی و حرفه ای ارائه اصل گواهینامه مهارت ضروری می باشد.