دپارتمان هتلداری و گردشگری

دپارتمان هتلداری و گردشگری

مدیر هتل ، مدیر پذیرش ،معاون خانه داری ، کارمند پذیره (Front Office)
مدیر تور-راهنمای تور(Tour Leader)-فروشنده بلیط - مدیر فنی آژانس،مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی -
 راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم)،راهنمای تور گردشگری سلامت،راهنمای فرهنگی تور