دپارتمان طرح باقرالعلوم طرح حکمت،طرح یاوران امید آموزش به نیروهای مسلح

دپارتمان طرح باقرالعلوم طرح حکمت،طرح یاوران امید آموزش به نیروهای مسلح

آموزشگاه پیشکسوتان مجری طرح باقرالعلوم(طرح حکمت)،طرح یاوران امید ویژه آموزش به کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح می باشد.طرح باقرالعلوم با هدف توانمندسازی تحصیلی و ارتقا مهارت برای خانواده کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح برگزار می شود.این آموزش های مهارتی و تخصصی در کلیه رشته ها و حرفه های مهارتی جهت اشتغال آفرینی و کارآفرینی مهارت آموزان ارائه می شود که دانشجویان در پایان دوره مدرک سازمان آموزش فنی وحرفه ای را دریافت می کنند.آموزشگاه پیشکسوتان به عنوان مجری طرح و طرف قرارداد با انستیتو ایزایران با کیفیت ترین آموزش ها را در رشته های عمومی و تخصصی در حوزه های مختلف ارائه می نماید.در طرح باقرالعلوم(طرح حکمت ستادکل نیروهای مسلح)،طرح یاوران امید شاغلین نیروهای مسلح تا سقف 9000000 ریال یارانه آموزشی دریافت می کنند و بازنشستگان نیروهای مسلح تا سقف 3000000 ریال یارانه آموزشی دریافت می کنند و مبالغ پرداختی بصورت اقساط نیز می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و یا مشاوره برای دوره های می توانید با شماره های 22705334-22706967-22706966 تماس بگیرید.