مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور

مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور

مجتمع آموزشی پیشکسوتان با 26 سال سابقه فعالیت(از سال 1371) در ارائه خدمات آموزشی را دارد. در این زمینه ما  افتخار آموزش به حدود بیش از 5000 نفر را پیدا کرده ایم.
مجتمع فنی و آموزشی پیشکسوتان ارائه با کیفیت ترین خدمات آموزشی در رشته های معماری و عمران،فناوری اطلاعات و ارتباطات،خدمات آموزشی،هتلداری و جهانگردی،هنرهای تجسمی و نمایشی،امور مالی  و بازرگانی ،عکاسی و طراحی مد و لباس را بعنوان مهمترین هدف خود معرفی می کند.